jednorodzinne budynki mieszkalne
budynki handlowo-usługowe
budownictwo przemysłowe
  • koncepcja i praca przy projekcie hali usługowo-magazynowej w Bydgoszczy przy ulicy Przemysłowej
  • baza oddziału mechanicznego w Bydgoszczy (teren ZACHEM-u)
inne
  • przebudowa budynku biurowego MEGAZEC w Bydgoszczy (teren ZACHEM-u)
  • adaptacja i przebudowa zabudowy inwentarskiej na budynek stajni w Ostrowie koło Mroczy
  • remont rektoratu i biblioteki Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy
  • termomodernizacja szkoły podstawowej w Mamliczu k. Barcina
  • termomodernizacja przedszkola w miejscowości Piechcin k. Barcina
  • koncepcja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w Bydgoszczy przy ulicy Pestalozziego